Oturum Aç

Skip Navigation Linksyerli-uretimi

yerli-uretimi.jpg

YERLİ ÜRETİM, HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DESTEKLENİYOR

Ülkemizde orman alanlarını çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurarak erozyonu önlemek ve insanlarımızın daha yeşil, temiz ve güzel bir ortam içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Hazine taşınmazlarının ağaçlandırma amaçlı kiralanmasını uzun yıllardır teşvik ediyoruz.

Bu kapsamda, ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere; kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, göknar, ladin, akasya vb. türlerin yetiştirilmesi amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde uygun bedellerle 10 yıla kadar ağaçlandırma izni veriyoruz. Dönüm başına yıllık ortalama 6.75 TL üzerinden kiralama yapıyoruz.

Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapmak isteyen vatandaşlarımıza yeni bir fırsat daha sunuyoruz

Mevcut ağaçlandırma uygulamasına ilave olarak bu defa Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan ve lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörekotu başta olmak üzere 131 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yerli üretimini arttırmak amacıyla Hazine taşınmazlarını uygun koşullarla kiraya veriyoruz.

İlk yıl kira bedeli rayiç bedelin binde biri

Bu düzenleme ile çiftçilerimize sağlanan en büyük kolaylık Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. Örneğin değeri 100 bin TL olan bir tarlayı yıllık 100 TL üzerinden kiralıyoruz.

Kiracı nasıl belirlenecek?

Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere belirlenecek taşınmazlar ilan edilecek olup aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde kiralama başvurusunda bulunanlar arasında seçim yapılırken belli kriterler üzerinden puanlama yapıyoruz ve en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalıyoruz. Bu puanlama sisteminde örneğin kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tıbbı aromatik/süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik kooperatif vb gibi üretici örgütleri artı puan alarak kiralamada öncelik hakkına sahip olabilecek.

Hazine taşınmazları bu düzenleme ile çok yıllık bitkiler için 10 yıla tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar kiraya verilebilecek.

İlk etapta 12,7 milyon metrekare alan kiralanacak

Hem ağaçlandırma hem de tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştirilmesi projeleri kapsamında ilk etapta,

Ø  Başta ceviz, badem, antep fıstığı, zeytin olmak üzere ağaçlandırma amaçlı kiralama için 31 ilimizde 7,7 milyon m²,

Ø  Lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörekotu başta olmak üzere Tıbbi, Aromatik ve Süs Bitkisi için 19 ilimizde 5 milyon m²,

Hazine taşınmazı vatandaşlarımıza sunulacaktır.

Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesinde kullanılan bir diğer yöntem ise Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlanmasıdır.

İklim çeşitliliği ve geniş meraları ile Türkiye hayvancılık bakımından önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması orta ve büyük ölçekli hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi ile mümkün. Bu nedenle, hayvancılık yoluyla yerli üretimin arttırılması için Hazine taşınmazlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.   

Kiralama bedeli taşınmaz rayiç değerinin yalnızca %1'i ve ilk 3 yıl için % 70 oranında indirim

Hazine taşınmazlarını irtifak hakkı tesisi olarak adlandırılan uzun süreli kiralama yöntemi ile vatandaşlarımızın kullanımına bırakıyoruz. Bu yöntemle, Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık yatırımı yapmak isteyen vatandaşlarımıza 30 yıla kadar arazi desteği sağlıyoruz.

-      Vatandaşlarımız, Hazine taşınmazlarının rayiç bedelinin %1'i üzerinden hesaplanacak yıllık bedel karşılığında bu destekten yararlanabiliyor.

-      Ayrıca, yatırımın ilk dönemindeki harcamaları dikkate alarak ilk 3 yıl için bu bedelden % 70 oranında indirim de sağlıyoruz.

-     Tesisin işletilmesi sonucunda elde edilecek toplam yıllık hasılattan normalde %1 oranında pay alınmakta iken; bu uygulamada %0.1 (binde bir) olarak alıyoruz.

Hayvancılık amaçlı olarak 29 milyon metrekare alanı vatandaşlarımıza sunacağız.

Hayvancılık için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 53 ilimizde, 29 milyon m2 Hazine taşınmazı belirlenmiş olup vatandaşlarımıza sunulacaktır.

Böylece bu 3 proje için Türkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 milyon m² taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak.

Yine bu 3 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek taşınmaz belirleme çalışmaları ile 3'er aylık periyotlarla yeni alanlar belirleyerek vatandaşlarımıza sunacağız.

Belirlenen taşınmazları Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sayfasında, ilgili belediye, ticaret, sanayi ve ziraat odalarında ve taşınmazın bulunduğu mahalle/köyde ilan ederek duyuracağız.

Bu projelerin etkin olarak uygulanmasını sağlamak için, Vatandaşlarımızın kiraladıkları taşınmaz üzerinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri proje ve faaliyetler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip edilecektir.

​Bu Fırsatlardan Yararlanmak İsteyen Vatandaşlarımız Başvurusunu Nasıl Yapacak?

Bu uygulamalardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabilecekleri gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi (www.milliemlak.gov.tr) üzerinden yayımlanmakta olan taşınmazlara elektronik olarak ​