Oturum Aç

Skip Navigation Linkstarim

tarim-sektoru.jpg

​Hazine taşınmazlarının, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla kiralanmasını teşvik ediyoruz.

Ülkemiz, ekolojik zenginliği nedeniyle doğadan toplanan ve kültür yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri açısından büyük bir potansiyele sahip olmakla birlikte ilaç, kozmetik ve süs bitkiciliği başta olmak üzere bir çok sektörde yoğun olarak kullanılan bu bitkiler ve bunlardan elde edilen ürünler yurtdışından ithal edilen ürünler arasında yer almaktadır.

İlk kez yapılacak uygulama ile mevcut potansiyelin ortaya çıkartılması ve bu bitkilerin yurtiçinde üretiminin artırılarak ithalatın azaltılması amacıyla, Hazine taşınmazlarının, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla kiralanması teşvik edilmektedir.

Bu amaçla yapılacak kiralamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çıkarılmıştır.

Buna göre;

  • Hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere rayiç bedelin binde biri bedel üzerinden, çok yıllık bitkiler için 10 yıla tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar kiraya verilebilecektir.
  • Bu amaçla, belirlenecek ya da vatandaşlarca talep edilecek taşınmazlar idarenin internet sayfalarında, gazetelerde, ilgili belediye, ticaret, sanayi ve ziraat odalarında ve taşınmazın bulunduğu mahalle/köyde ilan edilerek duyurulacaktır.
  • İlan üzerine başvuranlar arasında, bu tebliğde yer alan kriterlere göre yapılacak puanlama ile kiralanacak hak sahibi belirlenecektir. Bu puanlama yapılırken taşınmazın bulunduğu yerde yaşayan vatandaşlarımıza öncelik tanınmaktadır.

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla kiralama talebinde bulunmak isteyen vatandaşlarımız Defterdarlık ve Mal Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi (www.milliemlak.gov.tr) üzerinden de elektronik olarak başvurabilirler. ​