Oturum Aç

Skip Navigation Linkshisseli-tasinmazlar

Hazine İle Hisseli Taşınmazların Hissedarlarına Satışı

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce bürokrasinin azaltılması çalışmaları kapsamında Hazine ile hisseli taşınmazların satışına hız verildi. Bu satışlar ile imar uygulamaları sonucunda veya çeşitli nedenlerle Hazine ile hissedar olan vatandaşlarımızın tasarruf haklarındaki kısıtlamaların en kısa sürede giderilmesi amaçlanıyor. 

Hissedarlara doğrudan satış yapılmak üzere tebligatlar yoğun bir şekilde gönderilmeye başlanmış olup, satışa ilişkin tüm işlemlerin Defterdarlıklar tarafından tamamlanması ile satış işlemlerinin hızlandırılması sağlanmıştır.

Hazineye ait diğer taşınmaz satışlarında sağlanan imkânlar, hissedarlara yapılan satışlar için de geçerlidir. İşlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir.

Satışı yapılan taşınmazlardan katma değer vergisi alınmamaktadır.

Ayrıca, vatandaşlarımızca satış bedelinin taksitle ödenmesinin talep edilmesi halinde,

 

- bedelin en az dörtte biri peşin,

- kalanı peşin ödemeyi izleyen en fazla iki yıl içerisinde,

- eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde

 

ödenebilmektedir.