Oturum Aç

Skip Navigation LinksTahsis-Projesi

 Hata

Web Bölümü Hatası: Bir hata oluştu. Bağıntı Kimliği: 2079049f-4c1f-80cf-2942-2186e3928ea7.

​Tahsisli Taşınmaz Bilgilerinin İlgili İdarelerle Paylaşılması Projesi​​​​

​​

Hazine taşınmazlarının idare altına alınması, amaç dışı kullanımlarının tespiti ve tahsisli kurumların bu taşınmazların yönetiminde daha aktif olarak katılımının sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce "Tahsisli Taşınmaz Bilgilerinin İlgili İdarelerle Paylaşılması Projesi" yürütülmektedir.

Proje kapsamında kurum internet sitemiz üzerinden uygulamaya açılan program üzerinden öncelikle tahsisli tüm taşınmaz verileri ilgili idareleri ile paylaşılması, verilerin karşılıklı güncellenmesi sağlanacaktır. Bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ile veri paylaşımına yönelik çalışmalara başlanılmıştır.

Ayrıca Proje kapsamda Orman Genel Müdürlüğü ile yürütülen "Verilerin Digital Ortamda Paylaşılması Projesi" ile orman vasıflı taşınmazlara ilişkin veri güncellemesi ve verilerin digital ortama aktarılması hedeflenmektedir. Bu projede ağaçlandırma, orman vb. olarak kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen taşınmazlarla ilgili olarak her iki kurum verileri arasında uyumun sağlanması ve sorunların ortak çözüm noktasında işbirliğinin sağlanarak verilerin karşılıklı eşleştirilmesi, veri paylaşım kriterlerin ve bu süreçte karşılaşılabilecek muhtemel sorunların yerinde tespiti amacıyla pilot çalışma alanı olarak Eskişehir İli, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçeleri belirlenmiştir. Bu kapsamda 08.09.2015 Salı günü Eskişehir İlinde toplantı düzenlendi.

Toplantıya Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi, CBS, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanları ile ilgili personel ve Eskişehir Defterdarı, Emlak Müdürü ile Orman Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; Eskişehir İli Odunpazarı ve Tepebaşı İlçelerinde ağaçlandırma, orman gibi amaçlarla OGM'ye tahsis edilen taşınmazların MEGEM kayıtları ile OGM kayıtlarının karşılaştırılması ve uyumlu hale getirilmesi için, mevcut sıkıntılar tartışılarak çözüm için çalışma planı oluşturuldu.​