Oturum Aç

Skip Navigation Links2-b-sure-uzatimi


Web-Slider-2B-sure-uzatimi.jpg
2/B ARAZİLERİ İÇİN SÜRE UZATIMINI KAÇIRMAYIN

Kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen ve Devlet ile Vatandaşlar arasında yıllardır süregelen kangren olmuş bir sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlardan bugüne kadar 683 bin hak sahibine yaklaşık 492 bin taşınmaz satılmış olup, bu satışların toplam değeri 9,8 milyar TL'dir. Bu bedelin 6,7 milyar TL'si tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir.

Söz konusu Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için, Bakanlar Kurulu kararı ile 7 Eylül 2016 tarihinden önce,

a) Süresi içinde başvurmayanların,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin,

başvuru ve ödeme süresi 7 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. ​