Oturum Aç

Skip Navigation Linksyargitay-kararlari

​YARGITAY KARARLARI

DairesiEsas NoKarar NoKarar TarihiKonusuURL Yolu
Hukuk Genel Kurulu2008/8-8122009/374.2.2009İmar affı, tapu tahsis belgesine dayanarak tapu iptali ve tescil istemiyle açılan davaya ilişkin karar
14.Hukuk Dairesi2008/43012008/504614.4.2008Tapuda yüzölçüm düzeltilmesi istenmesine ilişkin karar
Hukuk Genel Kurulu2008/14-2372008/24212.3.2008Doğal sit alanları ile 3.derece arkeolojik sit alanlarında kalan taşınmazların zilyetlik yoluyla kazanılması konulu karar
Hukuk Genel Kurulu2007/14-472007/4331.7.2007Taraflar arasındaki irtifak hakkı kaydının iptali davası
Hukuk Genel Kurulu2007/20-1372007/13514.3.2007Taraflar arasındaki tapu iptali tescil ve zilyetlik şerhinin silinmesi davası
Hukuk Genel Kurulu2007/8-922007/9128.2.2007Bayır nitelikli tescil harici taşınmazın imar-ihya edilmesine ve şahıs adına tesciline ilişkin karar
5.Hukuk Dairesi2007/11892007/191020.2.2007Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasının kabulüne dair verilen kararın Yargıtay'ca incelenmesi
Hukuk Genel Kurulu2005/8-4012007/7214.2.2007Zamanaşımı süresi ve tazminat davası
5.Hukuk Dairesi2006/147372007/11438.2.2007Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması hakkında
Hukuk Genel Kurulu2007/1-412007/547.2.2007Taraflar arasındaki kıyı şeridine yapılan inşaatların kal, meni müdahale davası
Hukuk Genel Kurulu2007/8-762007/587.2.2007Taraflar arasındaki tescil davasından
İBBGK2005/12007/119.1.2007Tescil davası, süre yönünden red, zilyetliğin aralıksız davasız ve malik sıfatıyla yeniden 20 yıl sürmesi konulu karar
16.Hukuk Dairesi2005/70302006/77194.12.2006Kadastro tespitine itiraz davası
7.Hukuk Dairesi2006/31412006/288226.9.2006Mera ve zamanaşımı zilyetliği davası
18.Hukuk Dairesi2006/17532006/445629.5.2006Kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsili hakkında
Hukuk Genel Kurulu2006/5-2912006/2673.5.2006Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatma nedeniyle tazminat davası
20.Hukuk Dairesi2005/31552005/842223.6.2005Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil ile şerhin silinmesi davası
Hukuk Genel Kurulu2005/5-2882005/141921.2.2005Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davası
1.Hukuk Dairesi2004/134662004/1401016.12.2004Kıyı kenar çizgisi, tapu kaydının iptali ve kamuya terk hakkında karar
Hukuk Genel Kurulu2004/13-2082004/2117.4.2004İrtifak hakkı, alacak ve munzam zarar davası
Hukuk Genel Kurulu2003/5-2522003/2889.4.2003Kamulaştırmasız el koyma
Hukuk Genel Kurulu2003/6-2532003/2702.4.2003Haciz konulan gayrimenkulun elbirliği mülkiyet hükümlerine tabi olması ve satılamaması nedeniyle açılan ortaklığın giderilmesi davası