Oturum Aç

Skip Navigation Linksuyusmazlik-mahkemeleri

​UYUŞMAZLIK MAHKEMELERİ

DairesiEsas NoKarar NoKarar TarihiKonusuİndir
Hukuk Bölümü2006/1982007/65.2.2007Tapuda cinsi kargir dükkan ve arsası olarak kayıtlı bulunan taşınmazın, cinsinin akaryakıt istasyonu olarak değiştirilerek kayıt ve tesciline karar verilmesi istemiyle açılan dava hakkında
Hukuk Bölümü2006/3212007/472.4.2007Kadastro yenileme çalışmaları sonucu ihdas edilen parselin (parsel numarasının) iptali istemiyle açılan dava hakkında
Hukuk Bölümü2006/1562006/21811.12.2006Mera alanındaki taşınmazın tahsis amacının değiştirilerek, mezarlık alanı olarak tahsisi hakkında
Hukuk Bölümü2006/1132006/21611.12.2006Taşınmaz üzerindeki kaçak binaların ve eklentilerinin, imar yolunda kalması nedeniyle yıktırılmasından dolayı uğranılan zararın tazminine ilişkin
Hukuk Bölümü2004/502004/584.10.2004Şoför olarak görevlendirilen milli emlak memurunun trafik kazası sonucunda ölümü nedeniyle uğranılan zararların idarece giderilmesi istemiyle açılan dava hakkında
Hukuk Bölümü1993/511994/57.3.1994Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz üzerinde kira süresi sona eren büfenin, 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi hükmü uyarınca tahliyesi hakkında