Oturum Aç

Skip Navigation Linksdanistay-kararlari

​DANIŞTAY KARARLARI

DairesiEsas NoKarar NoKarar TarihiKonusuİndir
6.Daire2015/92902016/3362.2.2016Aynı düzenleme sahası içerisindeki tüm Hazine taşınmazlarına tek dava açılmasına ilişkin karar.
10.Daire2004/13822007/2772.2.2007Balıkçı barınaklarından ecrimisil alınacağı hakkında
6.Daire2005/8992007/219624.4.2007775 sayılı yasa uyarınca belirlenen gecekondu önleme bölgelerinde kalan gecekondular hakkında 2981 sayılı yasa hükünlerinin uygulanamayacağına ilişkin karar
8.Daire2006/49712007/18333.4.2007Tapuya mera olarak tescil edilen taşınmazda madencilik faaliyetinde bulunulamayacağı hakkında
10.Daire2003/61772006/580218.10.2006Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın kiralanması ve ecrimisil istenilmesi hakkında karar
13.Daire2005/79972006/438020.11.2006Özelleştirme işlemlerine ilişkin karar
6.Daire2004/73612005/111523.2.2005Kısmi yapılaşmaya ilişkin karar
9.Daire2001/1162004/70727.1.2004Lehine irtifak hakkı tesis edilen şirketin yapılan irtifak hakkı işleminden dolayı katma değer vergisine tabi olduğuna ilişkin karar
10.Daire2001/42782004/36577.4.2004Kira sözleşmesi sonunda tahliyeye ilişkin karar
10.Daire2001/44032004/33795.4.2004Hazinenin paydaş olduğu taşınmazın işgali nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca taşınmazın tahliyesi hakkında
1.Daire2004/5292004/28420.10.2004Mezarlık Yeri Olarak Kullanılmak Amacıyla Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Bir Taşınmazın Belediyece Devrinin İstenilmesi Hakkında
6.Daire2003/35732003/433017.9.2003Parselasyon sırasında imar planında ağaçlandırılacak alan olarak ayrılmış alana tahsis yapılmasına ilişkin karar
10.Daire2001/18352003/419030.10.2003Mülkiyet hakkının kullanımının yasayla sınırlandırılabileceği, yasada öngörülmeyen sınırlamanın genel düzenleyici işlemlerle yapılamayacağı hakkında karar
6.Daire2000/55902001/627011.12.20012981 S.K. Davacının taşınmazı satın aldığı kişilerin hak sahibi olmaması durumunda davacının da hak sahibi sayılamayacağı hakkında
6.Daire2000/22632001/280922.5.2001Nazım imar planında kamu konut alanı ayrılamayacağına ilişkin karar
6.Daire1999/13752000/7069.2.2000İmar planında genel kullanıma ayrılan yerlerde bulunan gecekondular hakkında
6.Daire1998/3559 1999/403315.9.1999İmar planında kültür park olarak ayrılan taşınmazın 3194/11 maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ilişkin karar
8.Daire1997/34581999/312421.5.1999Kamu konutu kira bedellerine ilişkin karar
6.Daire1997/68211998/631614.12.1998Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınamayacağı hakkında
6.Daire1998/2317 1998/561519.11.19983194/18, 6785/39, düzenlemelerde %35'e tamamlayacak oranda kesinti yapılmasına ilişkin karar
6.Daire1997/37031998/29353.6.19983194/11 gereği terk edilen taşınmazların imar planında kullanım amacının değiştirilerek imar parseli haline getirilmesi durumunda devir alınan idareye iadesine ilişkin karar
6.Daire1996/60821997/600919.12.1997Kira sözleşmesine aykırı kullanım ve ecrimisil istenilmesi hakkında karar
6.Daire1996/57421997/486510.11.1997Meraya tecavüzlü inşaatın yıkımının 775/18 maddesine aykırı olmadığına ilişkin karar
6.Daire1991/42601993/550116.12.1993Bir kısmından doğalgaz boru hattı geçirilecek taşınmazın tamamının kamulaştırılması gerektiğine ilişkin karar
6.Daire1992/1451992/496116.12.1992Kısmen hazine taşınmazı üzerinde bulunan ve tapu tahsis belgesi alınan yapılar hakkında karar
8.Daire1992/2441992/278112.11.1992Geçit hakkı kurulmasına ve imar planı olan yerlerde madencilik faaliyetlerine ilişkin karar
6.Daire1990/1491990/12236.6.1990Kamulaştırma
6.Daire1989/22921989/2383 6.12.1989Köy yerleşme alanı tespit komisyonu kararının idari davaya konu olabilecek nitelikte olmadığına ilişkin karar
6.Daire1976/69461982/466529.12.1982Kıyıda kaldığı anlaşılan ve bu nedenle ruhsatı iptal edilen yapıların yıktırılmasına ilişkin karar