Oturum Aç

Skip Navigation LinksGenelgeler

​GENELGELER

Genelge NoGenelge TarihiGenelge KonusuYürürlükKaldıran Düzenlemeİndir
121.12.20154706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Onbirinci (Son) Fıkrasının Uygulanması HakkındaEvet
221.12.2015Hasılat Paylarının Tespiti HakkındaEvet
11.3.19931993 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
27.7.1993Milli Emlak Personel eğitim Belgeleri HakkındaEvet
326.10.19932981 Sayılı Kanunun Uygulanması HakkındaEvet
49.12.1993Kayyımlık İşlemleri HakkındaEvet
131.1.19941994 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
27.2.1994Hazine Taşınmazlarının Satış ve Kira İşlemlerinde Kullanılacak Kıymet Takdir Kararı HakkındaEvet
321.10.1994198 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği HakkındaEvet
110.1.1995Hazine Taşınmazları İle Ormanlarda Bulunan Kaynak Sularının Kira Bedelleri HakkındaHayır
225.1.1995Taş, Kum, Çakıl ve Toprak Ocaklarının Kiraya Verilmesi HakkındaEvet
331.1.1995Kiraya Verilecek Kaynak Sularının Tahmini İhale Bedelinin Tespit ve Takdiri HakkındaEvet
43.2.1995Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Eğitim ve Dinlenme Tesisi, Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapmak Amacıyla Yapılacak Tahsis Talepleri HakkındaHayır
56.3.19951995 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
631.3.1995Yeraltı Suları, Akarsular ve Su Kaynaklarının Tahsisi HakkındaHayır
727.4.1995Hazine Taşınmazlarının Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi HakkındaEvet
83.5.1995Hazine Taşınmazlarına İlişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Satın Alma Talepleri Hakkında Evet
91.8.1995Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne Devredilecek Taşınmazlara İlişkin Yapılacak Kıymet Takdirleri HakkındaEvet
1029.9.1995Orman Sınırları İçinde Bulunan Taş, Kum ve Çakıl Ocaklarının Kiraya Verilmesinde Alınacak Bedellerin Hangi Kurumlar Tarafından Tahsil Edileceği HakkındaEvet
1118.10.1995İçmesuyu Havzaları, Sulak Alanlar, Flora ve Fauna Açısından Özellikli Yerlerde Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı ve Kiralanması Sırasında Bakanlıklarından İzin Alınması Gerektiğini Belirten Çevre Bakanlığının Yazısı HakkındaEvet
1214.12.1995Kaynak Suları Yeraltı Suları ve Dere Sularının Kiralanmasında İkinci ve Müteakip Yıl Kira Bedellerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmadıkları HakkındaEvet
19.1.19961996 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı HakkındaEvet
215.3.1996Kayyımlık İşlemleri HakkındaEvet
322.5.19961996 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
423.8.1996Hazine Taşınmazlarının Satışı HakkındaEvet
53.9.1996Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1996/2 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
624.10.1996Hazine Taşınmazlarının Halk Kütüphanesi Yapılması Amacıyla Tahsis Edilmesi HakkındaEvet
75.11.1996Hazine Taşınmazları veya Orman Sınırları İçerisinde Bulunan Taş, Kum ve Çakıl Ocaklarının Kiraya Verilmesi HakkındaEvet
12.1.19971997 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı HakkındaEvet
223.1.1997Taşınmaz Satış İşlemlerinin İzlenmesi Amacıyla Hazırlanan Formlar HakkındaHayır
328.1.1997Bazı Tahsisli Taşınmazların Satılarak Tasfiye Edilmesi HakkındaEvet
44.3.19971997 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
525.3.1997Taşınmaz Satış İşlemlerinin İzlenmesi Amacıyla Hazırlanan Formlar HakkındaHayır
628.4.1997"Milli Emlak Genel Tebliğleri ve Genelgeleri 6. Cilt" Adlı Kitabın İllere Dağıtımı HakkındaEvet
728.5.1997Hazine Taşınmazları Üzerinde Yapılacak Ağaçlandırma İşlemleri HakkındaEvet
85.6.1997Kayyımlık İşlemleri HakkındaEvet
912.6.1997Çalışma Alanlarında Bulunan Televizyon ve Videoların Satılarak Tasfiye Edilmesine İlişkin Başbakanlığın 1997/13 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
1016.6.1997Hazine Taşınmazları İle Ormanlarda Bulunan Kaynak Sularının Kira Bedelleri HakkındaEvet
114.7.1997İhalelerin Durdurulmasına İlişkin Başbakanlığın 1997/27 Sayılı Genelgesi HakkındaHayır
127.7.1997Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Bulunan Hazine Taşınmazları Üzerinde Sanayi ve Tarımsal Amaçlı Yatırım Yapmak İsteyen Gerçek ve Tüzel Kişiler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi HakkındaEvet
1315.7.1997Hazine Taşınmazları Üzerinde Organize Sanayi Bölgeleri veya Küçük Sanayi Sitelerine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi HakkındaEvet
1415.7.1997Kamu Konutlarının Onarımı HakkındaEvet
1521.7.1997Kıyıları İşgal Edenlerden Alınacak Ecrimisiller HakkındaEvet
1623.7.1997İhalelerin Durdurulmasına İlişkin Başbakanlığın 1997/41 Sayılı Genelgesi Hakkında Evet
177.8.1997Üniversite Kampüsleri İçinde Bulunan Hazine Taşınmazları Üzerinde Faaliyet Gösteren İşyerleri İçin Doldurulacak Form HakkındaEvet
188.10.1997Askeri Arazilere İlişkin Milli Savunma Bakanlığının Yazısı HakkındaHayır
193.11.1997Eğitime Katkı Payı HakkındaHayır
12.1.19981998 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı HakkındaEvet
27.1.19981998 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
37.1.19981998 Mali Yılında Eğitime Katkı Payı Alınmaması HakkındaEvet
46.7.19981999 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
11.2.19991999 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
216.3.1999Hazine Taşınmazlarının Belirlenmesi ve Satışa Sunulması Çalışmaları Kapsamında Yapılacak Başvurularda Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince Verilecek Hizmetler Karşılığında Bedel Ödenmemesine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Genelgesi HakkındaEvet
323.3.1999Eğitime Katkı Payı HakkındaEvet
425.3.1999Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
514.7.19991999 Mali Yılında Eğitime Katkı Payı Alınmaması HakkındaEvet
614.7.19992000 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
712.8.1999İzale-i Şüyu İşlemleri Konusunda Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 1999/24 Sayılı İç Genelgesi HakkındaEvet
814.10.1999Meraların Tesciline İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Genelgesi HakkındaEvet
915.12.1999Tapu Tahsis Belgesine İlişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Kararı HakkındaEvet
1022.12.1999Milli Emlak Otomasyon Projesine (MEOP) Geçiş Kapsamında Yapılacak Çalışmalar HakkındaEvet
12.2.20002000 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
22.2.2000Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
38.5.20004342 Sayılı Mera Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1998/6 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
423.5.2000Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Kullanımında Bulunan Hazine Taşınmazlarının Tescil, İmar, İfraz ve Devir İşlemleri HakkındaEvet
528.6.2000Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri HakkındaEvet
67.7.20002001 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
117.1.20012001 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
218.1.2001Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
310.7.20012002 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
418.7.2001Üreticilere Yapılacak Destekleme Primi Ödemeleri HakkındaEvet
526.7.20011924 Yılından Önce Ülkemizden Firar Eden, Kaybolan, Ülkeyi Terkeden ve Değişime Tabi Tutulan Kişilerin Devlete İntikal Eden Gayrimenkulleriyle İlgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001/7 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
65.11.20014325 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
713.11.2001Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında "Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri" İle "Saymanlık İşlem Fişi" Alınabilmesi HakkındaEvet
83.12.20014706 Sayılı Kanuna Göre Taşınmaz Satışları HakkındaEvet
12.1.2002Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahipsiz Yerler İle Kadastro ve/veya Tapulama Çalışmaları Sırasında Tespit Harici Bırakılmış Yerlerin İdari Yoldan Hazine Adına Tescil Edilmesi HakkındaEvet
29.1.20023573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun Uygulaması HakkındaHayır
322.1.20022002 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
423.1.2002Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
529.1.2002Avukatlara Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Yardımcı Olunması HakkındaEvet
620.3.2002Taşınmaz Satış İşlemlerinin İzlenmesi Amacıyla Hazırlanan Formlar HakkındaEvet
71.4.2002Kayyımlık Ücretinin Ödenmesi HakkındaEvet
83.4.2002Bütçe Kanunlarında Onarım Amacıyla Ayrılan Ödeneklerin Kullanılması Hususunda Uyulması Gereken Esaslar HakkındaEvet
99.4.20023573 ve 6777 Sayılı Kanunlar Uyarınca Devri Yapılan Taşınmazlara İlişkin Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
1018.4.2002Mera, Yaylak ve Kışlakların İdaresi ve Korunması Konusunda Yaşanan Tereddütlerin Giderilmesi HakkındaEvet
1118.4.2002Kayyımlık Ücretinin Ödenmesi HakkındaEvet
129.5.2002Taşınmaz Satış Taleplerinin Elektronik Ortamda Alınmaya Başlanması HakkındaEvet
1321.5.2002Hazine Taşınmazlarının Satış İhalelerinde İhale Bedellerinin Sertifika İle Ödenmesi HakkındaEvet
1422.5.20024706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
1527.5.2002Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Alımı Yapılan ve Kullanıma Sunulan Bilgisayar Donanım, Yazılım ve Çevre Birimleri İle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
1625.6.2002Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi Kapsamında Yapılacak İşlemlere İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Genelgesi HakkındaEvet
178.7.20022003 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
1827.8.2002Taviz Bedeli Ödenmesine İlişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2001/23 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
1927.8.20024342 Sayılı Mera Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Uygulanması HakkındaEvet
2012.9.2002775 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesine Göre Belediyelere Devredilecek Taşınmazlara İlişkin Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
14.4.20032003 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
27.7.20034736 Sayılı Kanunun Uygulanması HakkındaEvet
311.7.20032004 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
42.9.2003İzale-i Şüyû Satışlarında Yapılan Teklifler HakkındaEvet
518.9.2003Mera, Yaylak ve Kışlakların Tespit, Tahdit ve Tahsisine İlişkin Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
619.9.2003Döner Sermaye Ücretleri HakkındaHayır
720.10.2003Hazine Arazilerinin Değerlendirilmesine İlişkin İş ve İşlemler HakkındaEvet
85.11.2003Döner Sermaye Ücretlerine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2003/1 Sayılı Genelgesi HakkındaHayır
96.11.2003Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Milli Emlak İş ve İşlemlerinin Yeniden Yapılanması HakkındaEvet
1021.11.20034706 Sayılı Kanunun 7/B Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
119.1.2004Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Milli Emlak İş ve İşlemlerinin Yeniden Yapılanması HakkındaEvet
224.2.20042004 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
316.3.2004Harman Yeri Vasıflı Taşınmazların Tahsis Amacı Değişikliği HakkındaEvet
427.4.2004Tahsis Amacı Değiştirilen Mera Vasıflı Taşınmazlarla İlgili Olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2003/2 No.lu Talimatı HakkındaEvet
54.6.2004Mal Varlığı Araştırmasına İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2004/10 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
67.6.20045027 Sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 45 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 431 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği HakkındaHayır
715.6.20044706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Uygulanması HakkındaEvet
814.7.20042005 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
918.8.2004Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler Lehine Tesis Edilen İrtifak Hakkı İşlemlerinden Katma Değer Vergisi Alınmaması HakkındaEvet
1023.8.20045084 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
1123.8.20044916 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaHayır
121.9.20044070 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin (c ve k) Bentlerinin Uygulanması HakkındaEvet
131.12.2004Hazineye Ait Taşınmazların Satılarak Ekonomiye Kazandırılması İşlemlerinde Bir Satış Programı Hazırlanması HakkındaEvet
1424.12.2004Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Bedelsiz Devri HakkındaHayır
1530.12.20042886 ve 4734 Sayılı Kanunlara Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formları HakkındaHayır
13.1.2005Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Bedelsiz Devri HakkındaEvet
27.1.20054734 Sayılı Kanuna Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formu HakkındaHayır
311.1.2005BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ Gibi Özel Kanunları Uyarınca Görevlendirilmiş Kuruluşlar Lehine Mecra İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin İşlemler HakkındaHayır
427.1.20052005 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
53.2.20054070 Sayılı Kanunun Uygulanması HakkındaEvet
716.2.2005Onarım İşlemleri HakkındaEvet
821.2.20056183 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
928.2.2005Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
1028.3.2005Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar İle Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Bu Genel Müdürlüğe Tahsis Edilen Taşınmazlarla İlgili Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
128.7.20052006-2007-2008 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
133.8.2005Özelleştirme İşlemleri HakkındaEvet
1419.8.2005İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı HakkındaEvet
1522.8.2005Merkez ve Taşra Teşkilatında Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız veya Daire Başkanlarımızın Yakınları Olduklarını İleri Sürerek Talepte Bulunanlar HakkındaEvet
1612.12.2005Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Canlı Hayvan ve Ürünlerinin Tasfiyesi Hakkında Hayır
114.2.2006Onarım İşlemlerine İlişkin Talepler HakkındaEvet
214.2.2006İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı HakkındaEvet
36.3.2006Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastro ve Tescil İşlemlerine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2005/22 Sayılı Genelgesi HakkındaHayır
413.3.2006Hazineye Ait Taşınmazlarla Trampa Edilen Taşınmazların Değer Artışı Kazancı Nedeniyle Vergilendirilmesi HakkındaEvet
531.3.2006Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
718.5.2006Döner Sermaye Ücretlerine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2005/1 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
83.7.2006Hazineye Ait Taşınmazlardan Müstakil Olarak Kullanılması Mümkün Olmayanların Birlikte İhaleye Çıkarılabilmesi HakkındaEvet
95.7.20064706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesine Göre Hazineye Ait Taşınmazların Belediyeye Bedelsiz Olarak Devredilmesi HakkındaHayır
107.7.2006Hazineye Ait Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Bulunan Vakıf Şerhlerinin Terkini HakkındaEvet
1118.7.20062007-2008-2009 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
1217.8.20065018 Sayılı Kanuna Göre Hazine Adına Yapılacak Tesciller HakkındaEvet
122.1.20074706 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Uygulanması HakkındaHayır
27.2.2007Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
316.2.2007Özel Kanunları Uyarınca Görevlendirilmiş Olan Kuruluşların İhtiyaç Duyduğu Hazine Taşınmazları Üzerinde, Bu Kuruluşlar Lehine İrtifak Hakkı Tesisi, Bedelsiz Devir, Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri HakkındaEvet
41.3.2007Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) HakkındaEvet
518.4.20074706 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
611.5.2007Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Tebliği HakkındaHayır
718.5.2007Yeni Yerleşme Yerlerinin Tespiti, Temini, Planlaması, Devir ve Temliki İle İlgili Olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2007/2 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
86.6.20074706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesine Göre Belediyeye Bedelsiz Olarak Devredilecek Hazineye Ait Taşınmazların Kıymet Takdirlerini Yapacak Komisyonun Oluşumu HakkındaEvet
922.6.20074706 Sayılı Kanuna Göre Sertifika Verilmesi HakkındaEvet
1026.6.20074916 Sayılı Kanunun Geçici 2 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaEvet
115.7.20072008-2009-2010 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
125.7.2007Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kurulan İllerde Milli Emlak Dairesi Başkanına Tanınan Yetkiler HakkındaHayır
1329.8.2007Tahsis İşlemlerinde Kullanılacak Yetkiler HakkındaEvet
128.1.2008Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
21.2.2008Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kurulan İllerde Milli Emlak Dairesi Başkanına Tanınan Yetkiler HakkındaEvet
311.2.2008Hazineye Ait Taşınmazlarının Satış İhalelerinde Uyulması Gereken Esaslar HakkındaEvet
418.2.2008Hazineye Ait Taşınmazlarının Satış İhalelerinde Uyulması Gereken Esaslar HakkındaEvet
519.2.2008Onarım İşlemleri ve Bu İşlemlerle İlgili Ödenek Talepleri HakkındaHayır
628.2.2008Kamu Konutlarının Tahsis ve Tahliyesi HakkındaEvet
77.4.2008442 Sayılı Köy Kanununun Ek-12 inci Maddesi Çerçevesinde Köy Tüzel Kişilikleri Tarafından Köy Yerleşim Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Bedelsiz Devri Talep Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar HakkındaHayır
814.4.2008Belediyelere Yapılacak Bedelsiz Devir İşlemleri HakkındaEvet
99.5.2008Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler HakkındaHayır
1030.6.2008Merkez Atamalı Olmayan Personele Verilecek Eğitim HakkındaEvet
112.7.2008Milli Savunma Bakanlığı İle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol HakkındaEvet
1231.10.2008Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Birimlerince İstenilen İnceleme (Tespit) Bedeli HakkındaEvet
1326.11.2008Hazineye Ait Taşınmazların Yabancı Gerçek Yada Tüzel Kişilere Satış İşlemleri HakkındaEvet
1415.12.2008Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi HakkındaHayır
327.3.2009Taksitli Satış Sözleşmeleri HakkındaEvet
12.2.2009Bilirkişi Ücretleri HakkındaEvet
213.3.2009Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi HakkındaHayır
42.4.2009Kadastro Çalışmalarında Tespit Harici Bırakılan Yerlerdeki Uygulamalar HakkındaEvet
118.3.2010Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastro ve Tescil İşlemleri HakkındaEvet
24.6.2010Hazineye Ait Taşınmazlar İle Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlere İlişkin Tahsis Talepleri HakkındaEvet
313.7.20102863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2010/10 Sayılı GenelgesiEvet
416.7.2010İzalei Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Satışlarında Alınacak KDV ve Tellaliye Ücreti (Tellallık Harcı) Hakkında Evet
521.7.2010Hazinenin Özel Mülkiyetinde veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Tesis Edilecek Organik Tarım Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri HakkındaEvet
613.9.2010Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliği HakkındaEvet
75.10.20102/B Güncelleme Çalışmaları HakkındaEvet
217.2.2011Ahşap İskele Yapım Sürecine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2011/1 Sayılı Genelgesi Hakkında Evet
322.3.2011Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi HakkındaEvet
510.8.2011Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Canlı Hayvan ve Ürünlerinin Tasfiyesi HakkındaEvet
616.9.2011Onarım İşlemleri ve Bu İşlemlerle İlgili Ödenek Talepleri HakkındaEvet
72.12.2011Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliği HakkındaEvet
19.3.2012442 Sayılı Köy Kanunu İle Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğinin Uygulanması HakkındaEvet
128.11.2014Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin GenelgeEvet