Oturum Aç

Skip Navigation LinksGenelgeler

​GENELGELER

 
Sıra NoGenelge NoGenelge TarihiGenelge KonusuYürürlükKaldıran Düzenlemeİndir
195121.12.20154706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Onbirinci (Son) Fıkrasının Uygulanması HakkındaEvet
194221.12.2015Hasılat Paylarının Tespiti HakkındaEvet
111.3.19931993 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
227.7.1993Milli Emlak Personel eğitim Belgeleri HakkındaEvet
3326.10.19932981 Sayılı Kanunun Uygulanması HakkındaEvet
449.12.1993Kayyımlık İşlemleri HakkındaEvet
5131.1.19941994 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
627.2.1994Hazine Taşınmazlarının Satış ve Kira İşlemlerinde Kullanılacak Kıymet Takdir Kararı HakkındaEvet
7321.10.1994198 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği HakkındaEvet
8110.1.1995Hazine Taşınmazları İle Ormanlarda Bulunan Kaynak Sularının Kira Bedelleri HakkındaHayır
9225.1.1995Taş, Kum, Çakıl ve Toprak Ocaklarının Kiraya Verilmesi HakkındaEvet
10331.1.1995Kiraya Verilecek Kaynak Sularının Tahmini İhale Bedelinin Tespit ve Takdiri HakkındaEvet
1143.2.1995Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Eğitim ve Dinlenme Tesisi, Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapmak Amacıyla Yapılacak Tahsis Talepleri HakkındaHayır
1256.3.19951995 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
13631.3.1995Yeraltı Suları, Akarsular ve Su Kaynaklarının Tahsisi HakkındaHayır
14727.4.1995Hazine Taşınmazlarının Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi HakkındaEvet
1583.5.1995Hazine Taşınmazlarına İlişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Satın Alma Talepleri Hakkında Evet
1691.8.1995Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne Devredilecek Taşınmazlara İlişkin Yapılacak Kıymet Takdirleri HakkındaEvet
171029.9.1995Orman Sınırları İçinde Bulunan Taş, Kum ve Çakıl Ocaklarının Kiraya Verilmesinde Alınacak Bedellerin Hangi Kurumlar Tarafından Tahsil Edileceği HakkındaEvet
181118.10.1995İçmesuyu Havzaları, Sulak Alanlar, Flora ve Fauna Açısından Özellikli Yerlerde Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı ve Kiralanması Sırasında Bakanlıklarından İzin Alınması Gerektiğini Belirten Çevre Bakanlığının Yazısı HakkındaEvet
191214.12.1995Kaynak Suları Yeraltı Suları ve Dere Sularının Kiralanmasında İkinci ve Müteakip Yıl Kira Bedellerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmadıkları HakkındaEvet
2019.1.19961996 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı HakkındaEvet
21215.3.1996Kayyımlık İşlemleri HakkındaEvet
22322.5.19961996 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
23423.8.1996Hazine Taşınmazlarının Satışı HakkındaEvet
2453.9.1996Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1996/2 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
25624.10.1996Hazine Taşınmazlarının Halk Kütüphanesi Yapılması Amacıyla Tahsis Edilmesi HakkındaEvet
2675.11.1996Hazine Taşınmazları veya Orman Sınırları İçerisinde Bulunan Taş, Kum ve Çakıl Ocaklarının Kiraya Verilmesi HakkındaEvet
2712.1.19971997 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı HakkındaEvet
28223.1.1997Taşınmaz Satış İşlemlerinin İzlenmesi Amacıyla Hazırlanan Formlar HakkındaHayır
29328.1.1997Bazı Tahsisli Taşınmazların Satılarak Tasfiye Edilmesi HakkındaEvet
3044.3.19971997 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
31525.3.1997Taşınmaz Satış İşlemlerinin İzlenmesi Amacıyla Hazırlanan Formlar HakkındaHayır
32628.4.1997"Milli Emlak Genel Tebliğleri ve Genelgeleri 6. Cilt" Adlı Kitabın İllere Dağıtımı HakkındaEvet
33728.5.1997Hazine Taşınmazları Üzerinde Yapılacak Ağaçlandırma İşlemleri HakkındaEvet
3485.6.1997Kayyımlık İşlemleri HakkındaEvet
35912.6.1997Çalışma Alanlarında Bulunan Televizyon ve Videoların Satılarak Tasfiye Edilmesine İlişkin Başbakanlığın 1997/13 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
361016.6.1997Hazine Taşınmazları İle Ormanlarda Bulunan Kaynak Sularının Kira Bedelleri HakkındaEvet
37114.7.1997İhalelerin Durdurulmasına İlişkin Başbakanlığın 1997/27 Sayılı Genelgesi HakkındaHayır
38127.7.1997Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Bulunan Hazine Taşınmazları Üzerinde Sanayi ve Tarımsal Amaçlı Yatırım Yapmak İsteyen Gerçek ve Tüzel Kişiler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi HakkındaEvet
401315.7.1997Hazine Taşınmazları Üzerinde Organize Sanayi Bölgeleri veya Küçük Sanayi Sitelerine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi HakkındaEvet
391415.7.1997Kamu Konutlarının Onarımı HakkındaEvet
411521.7.1997Kıyıları İşgal Edenlerden Alınacak Ecrimisiller HakkındaEvet
421623.7.1997İhalelerin Durdurulmasına İlişkin Başbakanlığın 1997/41 Sayılı Genelgesi Hakkında Evet
43177.8.1997Üniversite Kampüsleri İçinde Bulunan Hazine Taşınmazları Üzerinde Faaliyet Gösteren İşyerleri İçin Doldurulacak Form HakkındaEvet
44188.10.1997Askeri Arazilere İlişkin Milli Savunma Bakanlığının Yazısı HakkındaHayır
45193.11.1997Eğitime Katkı Payı HakkındaHayır
4612.1.19981998 Yılı Kira Bedelleri Artış Oranı HakkındaEvet
4827.1.19981998 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
4737.1.19981998 Mali Yılında Eğitime Katkı Payı Alınmaması HakkındaEvet
4946.7.19981999 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
5011.2.19991999 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
51216.3.1999Hazine Taşınmazlarının Belirlenmesi ve Satışa Sunulması Çalışmaları Kapsamında Yapılacak Başvurularda Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince Verilecek Hizmetler Karşılığında Bedel Ödenmemesine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Genelgesi HakkındaEvet
52323.3.1999Eğitime Katkı Payı HakkındaEvet
53425.3.1999Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
55514.7.19991999 Mali Yılında Eğitime Katkı Payı Alınmaması HakkındaEvet
54614.7.19992000 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
56712.8.1999İzale-i Şüyu İşlemleri Konusunda Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 1999/24 Sayılı İç Genelgesi HakkındaEvet
57814.10.1999Meraların Tesciline İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Genelgesi HakkındaEvet
58915.12.1999Tapu Tahsis Belgesine İlişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Kararı HakkındaEvet
591022.12.1999Milli Emlak Otomasyon Projesine (MEOP) Geçiş Kapsamında Yapılacak Çalışmalar HakkındaEvet
6112.2.20002000 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
6022.2.2000Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
6238.5.20004342 Sayılı Mera Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1998/6 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
63423.5.2000Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Kullanımında Bulunan Hazine Taşınmazlarının Tescil, İmar, İfraz ve Devir İşlemleri HakkındaEvet
64528.6.2000Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri HakkındaEvet
6567.7.20002001 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
66117.1.20012001 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
67218.1.2001Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
68310.7.20012002 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
69418.7.2001Üreticilere Yapılacak Destekleme Primi Ödemeleri HakkındaEvet
70526.7.20011924 Yılından Önce Ülkemizden Firar Eden, Kaybolan, Ülkeyi Terkeden ve Değişime Tabi Tutulan Kişilerin Devlete İntikal Eden Gayrimenkulleriyle İlgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001/7 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
7165.11.20014325 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
72713.11.2001Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında "Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri" İle "Saymanlık İşlem Fişi" Alınabilmesi HakkındaEvet
7383.12.20014706 Sayılı Kanuna Göre Taşınmaz Satışları HakkındaEvet
7412.1.2002Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahipsiz Yerler İle Kadastro ve/veya Tapulama Çalışmaları Sırasında Tespit Harici Bırakılmış Yerlerin İdari Yoldan Hazine Adına Tescil Edilmesi HakkındaEvet
7529.1.20023573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun Uygulaması HakkındaHayır
76322.1.20022002 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
77423.1.2002Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
78529.1.2002Avukatlara Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Yardımcı Olunması HakkındaEvet
79620.3.2002Taşınmaz Satış İşlemlerinin İzlenmesi Amacıyla Hazırlanan Formlar HakkındaEvet
8071.4.2002Kayyımlık Ücretinin Ödenmesi HakkındaEvet
8183.4.2002Bütçe Kanunlarında Onarım Amacıyla Ayrılan Ödeneklerin Kullanılması Hususunda Uyulması Gereken Esaslar HakkındaEvet
8299.4.20023573 ve 6777 Sayılı Kanunlar Uyarınca Devri Yapılan Taşınmazlara İlişkin Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
841018.4.2002Mera, Yaylak ve Kışlakların İdaresi ve Korunması Konusunda Yaşanan Tereddütlerin Giderilmesi HakkındaEvet
831118.4.2002Kayyımlık Ücretinin Ödenmesi HakkındaEvet
85129.5.2002Taşınmaz Satış Taleplerinin Elektronik Ortamda Alınmaya Başlanması HakkındaEvet
861321.5.2002Hazine Taşınmazlarının Satış İhalelerinde İhale Bedellerinin Sertifika İle Ödenmesi HakkındaEvet
871422.5.20024706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
881527.5.2002Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Alımı Yapılan ve Kullanıma Sunulan Bilgisayar Donanım, Yazılım ve Çevre Birimleri İle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
891625.6.2002Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi Kapsamında Yapılacak İşlemlere İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Genelgesi HakkındaEvet
90178.7.20022003 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
921827.8.2002Taviz Bedeli Ödenmesine İlişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2001/23 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
911927.8.20024342 Sayılı Mera Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Uygulanması HakkındaEvet
932012.9.2002775 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesine Göre Belediyelere Devredilecek Taşınmazlara İlişkin Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
9414.4.20032003 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
9527.7.20034736 Sayılı Kanunun Uygulanması HakkındaEvet
96311.7.20032004 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
9742.9.2003İzale-i Şüyû Satışlarında Yapılan Teklifler HakkındaEvet
98518.9.2003Mera, Yaylak ve Kışlakların Tespit, Tahdit ve Tahsisine İlişkin Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
99619.9.2003Döner Sermaye Ücretleri HakkındaHayır
100720.10.2003Hazine Arazilerinin Değerlendirilmesine İlişkin İş ve İşlemler HakkındaEvet
10185.11.2003Döner Sermaye Ücretlerine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2003/1 Sayılı Genelgesi HakkındaHayır
10296.11.2003Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Milli Emlak İş ve İşlemlerinin Yeniden Yapılanması HakkındaEvet
1031021.11.20034706 Sayılı Kanunun 7/B Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
104119.1.2004Milli Emlak Otomasyon Projesi Kapsamında Milli Emlak İş ve İşlemlerinin Yeniden Yapılanması HakkındaEvet
105224.2.20042004 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
106316.3.2004Harman Yeri Vasıflı Taşınmazların Tahsis Amacı Değişikliği HakkındaEvet
107427.4.2004Tahsis Amacı Değiştirilen Mera Vasıflı Taşınmazlarla İlgili Olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2003/2 No.lu Talimatı HakkındaEvet
10854.6.2004Mal Varlığı Araştırmasına İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2004/10 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
10967.6.20045027 Sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 45 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 431 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği HakkındaHayır
110715.6.20044706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Uygulanması HakkındaEvet
111814.7.20042005 Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
112918.8.2004Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler Lehine Tesis Edilen İrtifak Hakkı İşlemlerinden Katma Değer Vergisi Alınmaması HakkındaEvet
1141023.8.20045084 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
1131123.8.20044916 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaHayır
115121.9.20044070 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin (c ve k) Bentlerinin Uygulanması HakkındaEvet
116131.12.2004Hazineye Ait Taşınmazların Satılarak Ekonomiye Kazandırılması İşlemlerinde Bir Satış Programı Hazırlanması HakkındaEvet
1171424.12.2004Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Bedelsiz Devri HakkındaHayır
1181530.12.20042886 ve 4734 Sayılı Kanunlara Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formları HakkındaHayır
11913.1.2005Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Bedelsiz Devri HakkındaEvet
12027.1.20054734 Sayılı Kanuna Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formu HakkındaHayır
121311.1.2005BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ Gibi Özel Kanunları Uyarınca Görevlendirilmiş Kuruluşlar Lehine Mecra İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin İşlemler HakkındaHayır
122427.1.20052005 Mali Yılında 2 nci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı HakkındaEvet
12353.2.20054070 Sayılı Kanunun Uygulanması HakkındaEvet
125716.2.2005Onarım İşlemleri HakkındaEvet
126821.2.20056183 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
127928.2.2005Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
1281028.3.2005Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar İle Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Bu Genel Müdürlüğe Tahsis Edilen Taşınmazlarla İlgili Yapılacak İşlemler HakkındaEvet
130128.7.20052006-2007-2008 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
131133.8.2005Özelleştirme İşlemleri HakkındaEvet
1321419.8.2005İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı HakkındaEvet
1331522.8.2005Merkez ve Taşra Teşkilatında Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız veya Daire Başkanlarımızın Yakınları Olduklarını İleri Sürerek Talepte Bulunanlar HakkındaEvet
1341612.12.2005Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Canlı Hayvan ve Ürünlerinin Tasfiyesi Hakkında Hayır
136114.2.2006Onarım İşlemlerine İlişkin Talepler HakkındaEvet
135214.2.2006İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı HakkındaEvet
13736.3.2006Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastro ve Tescil İşlemlerine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2005/22 Sayılı Genelgesi HakkındaHayır
138413.3.2006Hazineye Ait Taşınmazlarla Trampa Edilen Taşınmazların Değer Artışı Kazancı Nedeniyle Vergilendirilmesi HakkındaEvet
139531.3.2006Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
140718.5.2006Döner Sermaye Ücretlerine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (TKGM) 2005/1 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
14183.7.2006Hazineye Ait Taşınmazlardan Müstakil Olarak Kullanılması Mümkün Olmayanların Birlikte İhaleye Çıkarılabilmesi HakkındaEvet
14295.7.20064706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesine Göre Hazineye Ait Taşınmazların Belediyeye Bedelsiz Olarak Devredilmesi HakkındaHayır
143107.7.2006Hazineye Ait Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Bulunan Vakıf Şerhlerinin Terkini HakkındaEvet
1441118.7.20062007-2008-2009 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
1451217.8.20065018 Sayılı Kanuna Göre Hazine Adına Yapılacak Tesciller HakkındaEvet
147122.1.20074706 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Uygulanması HakkındaHayır
14827.2.2007Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
149316.2.2007Özel Kanunları Uyarınca Görevlendirilmiş Olan Kuruluşların İhtiyaç Duyduğu Hazine Taşınmazları Üzerinde, Bu Kuruluşlar Lehine İrtifak Hakkı Tesisi, Bedelsiz Devir, Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri HakkındaEvet
15041.3.2007Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) HakkındaEvet
151518.4.20074706 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Uygulanması HakkındaEvet
152611.5.2007Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Tebliği HakkındaHayır
153718.5.2007Yeni Yerleşme Yerlerinin Tespiti, Temini, Planlaması, Devir ve Temliki İle İlgili Olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2007/2 Sayılı Genelgesi HakkındaEvet
15486.6.20074706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesine Göre Belediyeye Bedelsiz Olarak Devredilecek Hazineye Ait Taşınmazların Kıymet Takdirlerini Yapacak Komisyonun Oluşumu HakkındaEvet
155922.6.20074706 Sayılı Kanuna Göre Sertifika Verilmesi HakkındaEvet
1561026.6.20074916 Sayılı Kanunun Geçici 2 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaEvet
158115.7.20072008-2009-2010 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları HakkındaEvet
157125.7.2007Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kurulan İllerde Milli Emlak Dairesi Başkanına Tanınan Yetkiler HakkındaHayır
1591329.8.2007Tahsis İşlemlerinde Kullanılacak Yetkiler HakkındaEvet
160128.1.2008Bilirkişi Ücretleri HakkındaHayır
16121.2.2008Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kurulan İllerde Milli Emlak Dairesi Başkanına Tanınan Yetkiler HakkındaEvet
162311.2.2008Hazineye Ait Taşınmazlarının Satış İhalelerinde Uyulması Gereken Esaslar HakkındaEvet
163418.2.2008Hazineye Ait Taşınmazlarının Satış İhalelerinde Uyulması Gereken Esaslar HakkındaEvet
164519.2.2008Onarım İşlemleri ve Bu İşlemlerle İlgili Ödenek Talepleri HakkındaHayır
165628.2.2008Kamu Konutlarının Tahsis ve Tahliyesi HakkındaEvet
16677.4.2008442 Sayılı Köy Kanununun Ek-12 inci Maddesi Çerçevesinde Köy Tüzel Kişilikleri Tarafından Köy Yerleşim Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Bedelsiz Devri Talep Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar HakkındaHayır
167814.4.2008Belediyelere Yapılacak Bedelsiz Devir İşlemleri HakkındaEvet
16899.5.2008Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler HakkındaHayır
1691030.6.2008Merkez Atamalı Olmayan Personele Verilecek Eğitim HakkındaEvet
170112.7.2008Milli Savunma Bakanlığı İle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol HakkındaEvet
1711231.10.2008Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Birimlerince İstenilen İnceleme (Tespit) Bedeli HakkındaEvet
1721326.11.2008Hazineye Ait Taşınmazların Yabancı Gerçek Yada Tüzel Kişilere Satış İşlemleri HakkındaEvet
1731415.12.2008Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi HakkındaHayır
176327.3.2009Taksitli Satış Sözleşmeleri HakkındaEvet
17412.2.2009Bilirkişi Ücretleri HakkındaEvet
175213.3.2009Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi HakkındaHayır
17742.4.2009Kadastro Çalışmalarında Tespit Harici Bırakılan Yerlerdeki Uygulamalar HakkındaEvet
178118.3.2010Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastro ve Tescil İşlemleri HakkındaEvet
17924.6.2010Hazineye Ait Taşınmazlar İle Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlere İlişkin Tahsis Talepleri HakkındaEvet
180313.7.20102863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2010/10 Sayılı GenelgesiEvet
181416.7.2010İzalei Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Satışlarında Alınacak KDV ve Tellaliye Ücreti (Tellallık Harcı) Hakkında Evet
182521.7.2010Hazinenin Özel Mülkiyetinde veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Tesis Edilecek Organik Tarım Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri HakkındaEvet
183613.9.2010Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliği HakkındaEvet
18475.10.20102/B Güncelleme Çalışmaları HakkındaEvet
186217.2.2011Ahşap İskele Yapım Sürecine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2011/1 Sayılı Genelgesi Hakkında Evet
187322.3.2011Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi HakkındaEvet
189510.8.2011Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Canlı Hayvan ve Ürünlerinin Tasfiyesi HakkındaEvet
190616.9.2011Onarım İşlemleri ve Bu İşlemlerle İlgili Ödenek Talepleri HakkındaEvet
19172.12.2011Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliği HakkındaEvet
19219.3.2012442 Sayılı Köy Kanunu İle Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğinin Uygulanması HakkındaEvet
193128.11.2014Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin GenelgeEvet