Oturum Aç

Skip Navigation Linksdegerleme

​​
​DEĞERLEME İŞLEMLERİ​​​
​​

Değerleme İşlemleri aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.

Bir taşınmazın etkin bir şekilde idare edilebilmesinin temelinde değerinin belirlenmiş olması bulunmaktadır. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin satış, kira, trampa, irtifak hakkı ve kullanma izni ile ecrimisil bedellerinin belirlenmesi işlemleri Genel Müdürlüğümüzün görev alanına girmektedir.

Değerleme işlemleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak, Değerleme Dairesince yürütülmektedir.

18.03.2014 tarihli Genel Müdürlüğümüz Birim Yönergesinin 11. maddesinde Değerleme Dairesinin başlıca görevleri şu şekildedir:

  • Kıymet takdirlerine ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek ve rehberleri hazırlamak,
  • Hazine taşınmazlarının satış, kira, trampa, irtifak hakkı ve kullanma izni ile ecrimisil bedellerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
  • Değerleme kriterleri oluşturmak ve değerlemeye ilişkin standardizasyona uygun değerleme yapılmasını sağlamak,
  • Hazine taşınmazlarına ilişkin değer endeksi oluşturulması yönünde çalışmalar yürütmek,
  • Maliye Uzmanları aracılığıyla kıymet takdiri yapmak ve web ortamında değer araştırması yapmak,
  • Bedel tespit komisyonlarının görev ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
  • Bedel tespit komisyonlarının koordinasyonunu sağlamak,
  • Hazine taşınmazlarının envanter ve değerlemesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

Bu kapsamda, Değerleme Dairesince Hazine taşınmazlarının değerlemesi çalışmaları sonucunda objektif ve doğru değere ulaşmak amaçlanmakta olup,  değerleme işlemlerine ilişkin tüm süreçlerin belli bir sıra ve prosedüre bağlı olarak yapılabilmesi hedeflenmektedir.

Hazine taşınmazlarının değerleme işlemlerinde genel olarak taşınmazın pazar değeri belirlenmeye çalışılmaktadır. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 45) ekinde yer alan UDES'na göre pazar değeri, bir mülkün, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde gerçekleştirecekleri alım satım işleminde el değiştirmesi gerektiği takdir edilen tutardır, şeklinde tanımlanmaktadır.

Pazar değerine ulaşmada, taşınmazın fiili ve hukuki durumu gözetilerek en etkin ve verimli kullanım analizi yapılmaktadır. Bu analiz Hazine taşınmazlarını en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanım şeklinin seçilmesini sağlamaktadır. Belirlenen bu kullanım şekline göre değerleme yapılırken de uluslararası değerleme standartları kapsamında, uygun değerleme yöntem ya da yöntemlerinden yararlanılmaktadır.​