Oturum Aç

Skip Navigation LinksKamu-Konutlari

​KAMU KONUTLARI İŞLEMLERİ

Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konulardan bir tanesi de Kamu Konutlarının Yönetimi olup, bu işlemler Tahsis Dairesince yürütülmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kamu konutlarının yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaların belirlenmesi, her yıl yurt içi ve yurt dışındaki konutların aylık kira ve yakıt (m²/TL) birim bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarının tespit edilmesi,

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin tespit edilmesi ve buna ilişkin Milli Em​lak Genel Tebliğinin hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanmasının sağlanması,

Bakanlığımız merkez birimleri personeli ile merkezi denetim elemanlarının (Bakanlık Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Genel Müdürlük Kontrolörleri) merkez konut tahsis komisyonunca uygun görülen konut tahsis işlemlerinin yapılması,

Defterdarlık ve Malmüdürlükleri bünyesinde kamu konutu olarak tahsis edilen konutların tahsis türüne ve görev unvan gruplarına göre ilk ayrımının sağlanması,

Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu konutlarının yönetiminde karşılaştıkları sorunların çözümünde mevzuat çerçevesinde görüş bildirilmesi,

Kamu konutlarının yönetiminde, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla genelge hazırlanması ve yayımlatılması,

Bakanlığımız merkez birimlerinin kullanımındaki kamu konutlarının fiili durumlarının MEOP programı çerçevesinde takip edilmesi ve güncelliğinin sağlanması.

Bu görevlerin yürütülmesinde, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 23.9.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Uygulama Yönetmeliği ile 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğindeki hükümler uygulanmaktadır.