Oturum Aç

Skip Navigation LinksCografi-Bilgi-Sistemi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İŞLEMLERİ​


 Hata

Web Bölümü Hatası: Bir hata oluştu. Bağıntı Kimliği: 3c79049f-9c40-80cf-2942-261713b6e642.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Daire Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının günümüz teknolojik imkânlarını da kullanarak etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla 19.03.2014 tarih ve 310 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile kurulmuş olup milli emlak iş ve işlemlerinin coğrafi tabanlı olarak yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere görevlendirilmiştir.

CBS Daire Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüz Birim Yönergesinde belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamında, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların coğrafi verilerinin temin edilerek coğrafi veritabanı oluşturulması ve oluşturulan bu coğrafi veritabanının yönetimi, coğrafi veritabanı ile MEOP veritabanının ilişkilendirilmesi, diğer kurum ve kuruluşlarla coğrafi veri paylaşımlarının yapılması, coğrafi veri üretimi için taşra birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan GPS cihazlarının temini ve yıllık TUSAGA Aktif kullanım aboneliklerinin yaptırılması, taşra birimlerinin ihtiyacı olan CAD yazılımlarının alınması, güncellenmesi ve eğitimlerinin verilmesi, Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen 1/25.000 ölçekli haritalar ve ortofotoların merkez harita mutemedi aracılığı ile temin edilerek il harita mutemetlerine mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılmak üzere ulaştırılması konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

CBS çalışmalarımız farklı kullanıcı gruplarını yönelik olarak 3 farklı uygulama şeklinde sürdürülmektedir.

  • CBS WEB Uygulaması merkez ve taşra birimlerimizde genel idari hizmetler sınıfında görevli personelin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan uygulamadır. Uygulamaya MEOP üzerinden MEOP kullanıcı adı ve şifresi ile ulaşılmakta olup MEOP yetkilendirmesi ile tam entegre bir şekilde çalışılmaktadır. CBS WEB Uygulaması çalışmalarına 2010 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde, İstanbul ili Beykoz, Çatalca ve Fatih ilçeleri pilot bölge seçilerek başlanılmış olup Haziran 2014 itibarı ile mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların kadastral verilerinin temini ve sisteme entegrasyonu tüm Türkiye genelinde %80 civarında tamamlanmıştır. Uygulama ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS ve MEGSİS (eski adı KVK) sistemleri ile tam entegrasyon sağlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca kullanıcılarımız, Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen güncel ortofotolar ve 1/25.000 ölçekli haritaları da CBS WEB Uygulaması üzerinden işlem yapma yetkileri ve çalıştıkları coğrafi bölge sınırları kapsamında olmak üzere kullanabilmektedirler. Uygulama üzerinde birçok sorgulama ve analiz olanakları ile ilgili taşınmaz veya taşınmazların yazıcı çıktılarının alınarak yazı eki oluşturulabilmesine olanak sağlayan menüler hazırlanmıştır. 6292 sayılı Kanun kapsamında yapılan 2B satış işlemlerinde özellikle kıymet takdir değerlerinin kontrolü ve karşılaştırılmasında CBS WEB Uygulaması yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Uygulamada üzerinde taşınmazların sadece 2 boyutlu olarak değil 3 boyutlu olarak görülebilmesinin sağlanması kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir.
  • Coğrafi Uygulama Yazılımı (CUY) özellikle taşra birimlerimizde teknik hizmetler sınıfında görevli mühendis, tekniker ve teknisyenlerin CAD ortamında kullandıkları coğrafi veriler ile coğrafi veritabanı ve MEOP veritabanında bulunan verilerin birlikte kullanılabilmesi amacıyla özel olarak yazdırılan CAD tabanlı bir uygulama yazılımıdır. Taşrada görevli teknik personele CUY'nın uygulamalı kullanım eğitimleri verilerek kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Uygulama ile, Genel Müdürlüğümüz taşra ve merkez birimleri arasında uyumlu çalışma, koordinasyon, kurumsal coğrafi veri standartlarının ve kurumsal hafızanın oluşturulması amaçlanmıştır.
  • Sanal Küre Uygulaması ile Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra orta ve üst düzey yöneticilerinin sorumlu oldukları çalışma alanları hakkında yönetim, denetim, karar ve destek süreçlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların coğrafi verilerini 3 boyutlu olarak görebilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Sanal küre uygulaması, 23 Aralık 2011 tarihinde Harita Genel Komutanlığı ile imzalanan "Ortak Hava Fotoğrafları ve Ortofoto Üretimine İlişkin Düzenlemeleri Belirleyen Protokol" kapsamında temin edilen tarihi ve güncel ortofotoları kullanmaktadır. Sanal küre üzerine söz konusu ortofotoların aktarılması işlemlerimiz devam etmektedir.

Taşra birimlerimizin ihtiyaç duyduğu Jeodezik GPS, D-GPS ve el tipi GPS cihazlarının temin edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarımız kapsamında 11 adet CORS ve 140 adet D-GPS ve yaklaşık 500 adet el tipi GPS cihazı uygulamalı kullanım eğitimleri verilmek suretiyle dağıtımları yapılmıştır. Söz konusu cihazların her yıl düzenli olarak TUSGA-Aktif aboneliklerinin yapılması konusunda çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Taşra birimlerimce yoğun olarak kullanılan CAD yazılımlarının lisanslarının temini, yazılım güncellemeleri, uygulamalı kullanım eğitimleri, söz konusu programların kurulumu ile telefon ve e-mail ile programlar hakkında teknik destek hizmeti verilmesi çalışmalarımıza devam edilmektedir.

Taşra birimlerinin ortofoto ihtiyacını karşılamak üzere, 23 Aralık 2011 tarihinde Harita Genel Komutanlığı ile imzalanan "Ortak Hava Fotoğrafları ve Ortofoto Üretimine İlişkin Düzenlemeleri Belirleyen Protokol" kapsamında temin edilen tarihi ve güncel ortofotolar, merkez harita mutemedi aracılığı ile hard disk ortamında il harita mutemetlerine verilmek üzere, talep eden taşra birimlerine gönderilmektedir.

Coğrafi veri üreten diğer kurum ve kuruluşlardan coğrafi veri temini çalışmaları kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'den tarım parsellerinin temini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden üretmiş oldukları ortofotoların temini, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nden kıyı ve kıyı kenar çizgileri, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden özel çevre koruma alanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden orman sınırlarını alıp CBS Uygulamalarımıza ayrı birer katman olarak eklemeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.