Oturum Aç

İşlemlerimiz

İŞLEMLERİMİZ​

Ülkemizdeki yasal düzenlemelerin bir çoğu şu veya bu şekilde Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında tarım, kültür, sanayi, turizm, istihdam, kentleşme, iletişim, ulaşım, kıyı vs. tüm alanlarla yakın ilişki içindedir.

İlgi alanına giren tüm alanlardaki Hazine taşınır ve taşınmaz varlığının edinim, yönetim ve tasfiyesi ile ilgli çalışmalar Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatı tarafından yürütülmektedir.