Oturum Aç

Skip Navigation LinksTrampa


​TRAMPA İŞLEMLERİ​​​​​
Kamulaştırma Kanununun 26 ncı maddesinde trampa yolu ile kamulaştırma düzenlenmiştir. Trampa, mülkiyeti geçirme borcunu yükleyen akit türlerinden olup, bu yönüyle satım akdine benzemektedir. Çünkü, trampada akdin iki tarafına borç yüklemektedir. Tarafların yüklendiği borç, değiştirilen eşya menkul ise zilyetliğin teslimi, gayrimenkul ise tapu siciline tescil suretiyle mülkiyetinin devrini sağlamaktadır. Bu nedenledir ki Borçlar Kanununun 232. maddesinde "Satım hükümleri trampada da tatbik olunur. Şöyle ki, trampa edenlerden her biri, taahhüt ettiği şeye nazaran satıcı ve kendisine verilmesi taahhüt olan şeye göre alıcı hükümde tutulur" denilmektedir. Dolayısıyla trampada her iki taraf hem alıcı hem de satıcı durumundadır. 

Trampa işleminde idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmaz mallarından bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın bedeli kamulaştırılan taşınmazın bedelinin %120 sinden fazla olamaz. Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri düzenlenmiştir. Kamu kurumlarının sahip oldukları taşınmazların kamulaştırılmaları mümkün değildir.

​​Devlet kamu hizmetlerinin görülmesinde kullanılmayan malını gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait mallarla trampa edebile​ceği gibi çeşitli kamu idare ve kurumları arasında da böyle bir değişim olabilir.​