Oturum Aç

Skip Navigation LinksSatin-Alma

​​
​SATIN ALMA İŞLEMLERİ​​​​

Devlet, görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazları, özel şahıslar gibi satın alma suretiyle elde edebilir. Ancak Devlet, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden farklı bir satın alma prosedürüne tabidir.
 

Yani, Devlet mal satın almak için özel kişilerden farklı bazı işlemler yapmak zorundadır. Devlet kamu hizmetlerinin görülmesi için mal satın almak istediğinde bu işlemin hukuken geçerli olabilmesi, ihale mevzuatına uygun hareket edilmesine bağlıdır.

Devletin ya da onu temsil eden ajanların istediği zaman istediği kişilerden istediği şekilde mal satın almaları söz konusu değildir.

Devletin satın alma yolu ile mal edinmesinde gerçek ya da özel hukuk tüzel kişisinin de rızası vardır. Yani bir zorlama yoktur. Devletin mal satın almasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

4734 sayılı Kanun kapsamına giren idareler, Kanunda belirtilen şekil ve şartlarla bedel takdiri yöntemi ile mal edinebilirler.​​