Oturum Aç

Skip Navigation Linkshukuk-mevzuat-islemleri

HUKUK ve MEVZUAT İŞLEMLERİ

Hukuk ve Mevzuat Dairesince yürütülen iş ve işlemler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:

-Genel Müdürlüğümüz İhtisas Dairelerince kendi yetki ve görevleri kapsamında kalan iş ve işlemlerle ilgili olarak hazırlanan ve incelenip son şekli verilerek gerekli işlemlerin yapılması veya Resmî Gazete'de yayımlanması için Başbakanlığa gönderilmek üzere gönderilen mevzuat (Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Genel Tebliğ vb.) taslaklarına ilişkin işlemler yürütülmekte ve gerekli durumlarda bu mevzuat taslakları hakkında Genel Müdürlüğümüzde yapılan toplantılar koordine edilmektedir.

-Genel Müdürlüğümüz İhtisas Dairelerince kendi yetki ve görevleri kapsamında kalan iş ve işlemlerle ilgili olarak hazırlanan Genelge ve İç Genelge taslaklarına ilişkin işlemler yürütülmektedir.

-Diğer kamu idarelerince taşınmaz edinimine ve yönetimine ilişkin olarak hazırlanan ve incelenerek görüş ve önerilerimiz bildirilmek üzere Bakanlığımıza (Genel Müdürlüğümüze) gönderilen mevzuat taslakları (Kanun Tasarısı veya Teklifi ile, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Usul ve Esas, Tebliğ, Genelge, Önerge vb.) hakkında gereken hallerde Bakanlığımızın diğer birimleri ile koordinasyon sağlanmak suretiyle oluşturulacak Bakanlık görüş ve önerileri ilgili kamu idaresine bildirilmektedir.

-Bakanlığımızın diğer ilgili birimlerince taşınmaz edinimine ve yönetimine ilişkin olarak hazırlanan ve incelenerek görüş ve önerilerimiz bildirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilen mevzuat taslakları (Kanun Tasarısı veya Teklifi ile, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Usul ve Esas, Tebliğ, Genelge, Önerge vb.) hakkında gereken hallerde Genel Müdürlüğümüzün diğer ilgili Dairelerinden görüş ve önerileri alınmak suretiyle oluşturulacak Genel Müdürlük görüş ve önerileri Bakanlığımızın diğer ilgili birimlerine bildirilmektedir.

-Diğer kamu idarelerince taşınmaz edinimine ve yönetimine ilişkin olarak hazırlananve ve incelenerek görüş ve önerilerimiz bildirilmek üzere Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlüklerine gönderilen mevzuat taslakları (Kanun Tasarısı veya Teklifi ile, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Usul ve Esas, Tebliğ, Genelge, Önerge vb.) hakkında koordinasyon sağlayan Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlüklerine Genel Müdürlüğümüz görüş ve önerileri bildirilmektedir.

-Genel Müdürlüğümüzün yetki ve görevleri kapsamında kalan iş ve işlemlerle ilgili olan mevzuat (Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Genel Tebliğ vb.) taslakları hakkında Genel Müdürlüğümüzde yapılan toplantılar koordine edilmekte veya bu taslaklarla ilgili olarak taslakları hazırlayan veya koordine eden kamu idarelerinde veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında yapılan toplantılara gereken hallerde Bakanlığımızın diğer ilgili birimlerinin temsilcileriyle birlikte Bakanlığımız adına veya doğrudan Genel Müdürlüğümüz adına katılınarak söz konusu taslaklar hakkında Bakanlığımız veya Genel Müdürlüğümüz görüş ve önerileri bildirilmektedir.

-Genel Müdürlüğümüz görevleri ile ilgili mevzuat derlenmektedir.

-Hazine taşınmazlarıyla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Usul ve Esas, Tebliğ, Genelge, İç Genelge vb. tüm mevzuatın elektronik ortamda güncel olarak tutulmasını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz Araştırma ve Geliştirme Dairesi bilgilendirilmektedir.

-Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri kapsamında ya​zılan genel yazılar ile özel nitelik arz eden konulara ilişkin olarak verilen görüş yazıları Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) ortamında sistematik bir biçimde arşivlenmektedir.

-Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına ilişkin işlem yönergeleri hazırlanmakta ve güncellenmektedir.​