Oturum Aç

Skip Navigation Linksbilsis

​​Bilgi Sistemleri​

Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının bilgi işlem kapsamına giren ihtiyaçlarının belirlenmesi için talep takip sistemini kurmak, işletmek, sisteme gelen arızaların çözümü için gerekli tedbirleri almak,

Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında kullanılan bilgi işlem sistemleriyle ilgili her türlü sorun,  arıza ve onarımla ilgili gelen talepleri almak,  çözümü için gerekli çalışmaları yürütmek ve gelen bu talepler hakkında rapor, istatistik ve grafikleri hazırlamak,

MEOP programlarının uygulanmasında merkez ve taşra teşkilatı tarafından karşılaşılan sorunlara ilişkin gelen taleplerin çözümü için gerekli çalışmaları yürütmek, gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapmak,

MEOP programlarının hazırlanması uygulanması güncellenmesi veya Bakanlığımız ya da diğer kamu kurumları tarafından yapılan mevzuat değişikliklerinin MEOP sistemine uyarlanması amacıyla gerekli toplantılara katılmak ve bu işlemlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,

​Geliştirilen MEOP uygulama programlarının testlerini yapmak,  uygulamaya yönelik merkez ve taşra görüşlerini alarak kullanıma hazırlamak,

Genel Müdürlük işlemlerinde İlgili Dairesi tarafından hazırlanan mevzuat içerik dokümanlarını MEOP programlarının işleyişi ile birleştirerek bu programların, merkez ve taşra teşkilatı tarafından etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin eğitim materyallerini hazırlamak, gerekli hallerde yüz yüze ve uzaktan eğitimler düzenlemek,

MEOP uygulama programlarının kullanımına ve işleyişine ilişkin merkez ve taşra teşkilatı arasında ilişkileri düzenlemek ve koordine etmek,

MEOP modüllerinin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonu için gerekli işlemleri yürütmek.