Oturum Aç

Skip Navigation Linksrayic-deger-sorgulama

​2/B KULLANICILARI İÇİN BİRİM RAYİÇ BEDEL (TL/M2) SORGULAMASI​

AD SOYAD İL İLÇE MAHALLE - KÖY ADA PARSEL TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ RAYİÇ M2 DEĞERİ

Rayiç değer bilgileri yetkili Defterdarlık ve Mal Müdürlükleri tarafından mahalle ve köy bazında kontrollü bir şekilde sorgulamaya açılacaktır. Sorgu sonucunun gelmemesi işlemlerin devam ettiğini ifade etmektedir.

Satış Bedeli Hesaplama Aracı

UYARILAR

1. Bu sitede yer alan veriler bilgi amaçlıdır. Bu bilgilere dayanılarak hak iddia edilemez. Hak sahiplerinin adreslerine gönderilecek tebligatlarda, taşınmazların satış bedeli ve alternatif ödeme durumlarına ilişkin hususlar belirtilecektir.

2. Sorgulama sonucu taşınmaz bilgilerinin olması HAK SAHİPLİĞİNİN kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

3. Burada belirtilen değer taşınmazların rayiç bedelidir. Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanır. Ayrıca, ödeme durumlarına göre Kanunda belirtilen indirimler uygulanacaktır. Diğer taraftan son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup edilecektir.

4. Kanunda belirtilen satılamayacak yerler kapsamındaki taşınmazlar için satış işlemi yapılmayacaktır. Hak sahipliği kesinleşen ancak satışı mümkün olmayan taşınmazlara karşılık olmak üzere hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç bedeline eşdeğer başka bir taşınmaz doğrudan satılabilecektir.