Oturum Aç

Skip Navigation Links2balanlarikullanicilistelerisorgulamasi

UYARILAR

1. Bu Sitede yer alan veriler bilgi amaçlıdır. Esas kabul edilen resmi kayıtlar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü kayıtlarıdır.

2. Kullanıcı listesine istinaden kazanılmış hak iddia edilemez.

3. Kullanıcı listesinde yanılma ve düzeltme müstesnadır.

HAK SAHİPLİĞİ SORGULAMASI

BİLGİLENDİRME ve AÇIKLAMALAR

2/B taşınmazları üzerinde hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" esas alınarak belirlenmektedir.

"Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" yetkili Milli Emlak Birimlerine ulaştıkça hak sahipliği (kullanıcı) listeleri güncellenmekte olup listede bulunamayan kayıtlar için daha sonra sorgulama yapılabilir.

Başvuru süresi bitiş tarihine (26.02.2013) kadar sorgulama yapılıp başvuru imkanı vardır.

6412 sayılı Kanun ile başvuru bedeli yatırma zorunluluğu kaldırılmış olup başvuru bedeli yatırmaksızın satın alma başvurusu yapılabilecektir.

Başvuru yapabilecek kişilerin T.C. Kimlik / Vergi numaralarının tamamı bulunmamaktadır. T.C. Kimlik / Vergi Numarası sorgulaması sonucu kayıt bulunamaz ise ad soyad/ünvan alanından tekrar sorgulama yapınız.

İL İLÇE MAHALLE - KÖY KULLANICI ANA ADI BABA ADI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM HİSSE BAŞVURU BEDELİ