• 2B Taşınmazların Satışında Süre Uzatımına İlişkin
  • ​01/03/2014 itibariyle 2/B taşınmazlarına satın alma başvurusunu yapmayanlar ile taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) süresinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için ilgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne başvurunuz.​  • DUYURU
  • Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca, 21 Kasım 2015 tarihinde yazılı, 25 Ocak – 3 Şubat 2016 tarihleri arasında da sözlü bölümü yapılan Emlak/Milli Emlak Müdür Yardımcılığı sınavı ile ilgili olarak, Bursa 3. İdare Mahkemesinin 2016/987 Esasında görülen dava ile ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesince verilen 2018/9805 E. 2018/2176 K. sayılı karara istinaden, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Abdurrahman ATMANOĞLU'na yönelik olarak 21 Eylül 2018 tarihinde saat 16.00'da, Bakanlığımız (Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. no:278, Çankaya/Ankara) 8. Kat Toplantı Salonunda yeniden sözlü sınav yapılacaktır.

     

    İlan olunur. (5/9/2018)  • Duyuru
  • ​Mülga Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca, 21 Kasım 2015 tarihinde yazılı, 25 Ocak – 3 Şubat 2016 tarihleri arasında da sözlü bölümü yapılan Emlak/Milli Emlak Müdür Yardımcılığı sınavı ile ilgili olarak, Bursa 3. İdare Mahkemesinin 2016/987 Esasında görülen dava ile ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesince verilen 2018/9805 E. 2018/2176 K. sayılı karara istinaden, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Abdurrahman ATMANOĞLU’na yönelik olarak 21 Eylül 2018 tarihinde saat 16.00’da, Bakanlığımız (Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. no:278, Çankaya/Ankara) 8. Kat Toplantı Salonunda yeniden yapılan sözlü sınav sonucunu gösterir liste aşağıdaki gibidir.​