Oturum Aç

Skip Navigation Linkscbs-antalya-10112014

CBS ANTALYA EĞİTİMİ 10.11.2014​

Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere, kadastro müdürlüklerinden, belediyelerden ve diğer harita üreticisi olan dış kurumlardan temin edilen mülkiyete esas taşınmaz geometrilerinin, halihazır haritaların altlık olarak kullanılması ve diğer her türlü harita ve tespit işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla teknik personelimiz tarafından Netcad programı kullanılmaktadır.

Merkez ve taşra birimlerimizce kullanılan söz konusu cad programının gelişen teknolojiye paralel olarak üretici firma tarafından geliştirilmiş ve yeni yetenekler kazandırılmış olması nedenleriyle, programın son sürümünün kullanımı hakkında söz konusu programı aktif olarak kullanmakta olan personele 10/11/2014 - 05/12/2014 tarihleri arasında 5'şer günlük programlar halinde (4) dört dönem olarak Antalya'da eğitim gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitime merkez ve taşra birimlerinden toplam 300 kişinin katılacağı öngörülmüştür. 10.11.2014 tarihinde eğitimlerin ilk dönemi başlamış bulunmaktadır.​

 Hata

Web Bölümü Hatası: Bir hata oluştu. Bağıntı Kimliği: fe77049f-5c76-80cf-2942-2363e22396dc.