Oturum Aç

Skip Navigation LinksCBS-ANTALYA-2015

CBS ANTALYA EĞİTİMİ 2015​

Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere, kadastro müdürlüklerinden, belediyelerden ve diğer harita üreticisi olan dış kurumlardan temin edilen mülkiyete esas taşınmaz geometrilerinin, halihazır haritaların altlık olarak kullanılması ve diğer her türlü harita ve tespit işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla teknik personelimiz tarafından Netcad programı kullanılmaktadır.

Merkez ve taşra birimlerimizce kullanılan söz konusu cad programının, kullanmakta olduğumuz CBS Web uygulaması ve MEOPCUY masaüstü yazılımının gelişen teknolojiye paralel olarak üretici firma tarafından geliştirilmiş ve yeni yetenekler kazandırılmış olması nedenleriyle, programların son sürümlerinin kullanımı hakkında söz konusu programları aktif olarak kullanmakta olan personele 23/11/2015 - 27/11/2015 tarihleri arasında Antalya'da eğitim gerçekleştirilmiştir.

 Hata

Web Bölümü Hatası: Bir hata oluştu. Bağıntı Kimliği: b676049f-6c5c-80cf-2942-217aae0f3c0f.