Oturum Aç

Skip Navigation LinksBim-Antalya-2015

 Hata

Web Bölümü Hatası: Bir hata oluştu. Bağıntı Kimliği: 4178049f-3ced-80cf-2942-2cffad314f6c.

​​Mil​li Emlak'ta​ Dijital Dönüşüm

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) uygulamalarının geliştirme çalışmaları devam etmekte olup, gerekli görülen kurumlarla veri alışverişi çalışmaları başlamıştır. İçerik Yönetimi Projesi, pilot bölge olarak seçilen Bayburt Milli Emlak Müdürlüğünde uygulamaya konulmuştur. MEOP Uygulamaları içerisinde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama Yazılımlarının geliştirilmesi devam etmektedir. Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla taşra teşkilatlarında uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda "Değişen mevzuata ve ihtiyaçlara göre geliştirilmesi tamamlanan Uygulama Yazılımları, Muhasebe servisleri ile tahsilat işlemlerine yönelik veri paylaşımını sağlayan muhasebe entegrasyonu, MEOP uygulamalarında hazırlanan yazışmaların Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi'ne (EBYS) aktarılmasına yönelik MEOP-EBYS entegrasyonu,  Tarım arazilerinin satışına yönelik hazırlanan uygulama yazılımları ve yazışmalar,  İş zekası uygulaması ile istatistik, grafik ve rapor hazırlanması, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama Yazılımları, yeni uygulamaya konulan internet ve intranet portali, taşınmaz dosyalarının elektronik ortama taşınmasına yönelik olan içerik yönetimi projesi, tahsisli taşınmaz verilerinin ilgili idarelerle paylaşımı için geliştirilen Portal Uygulaması"  hakkında Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında görev yapmakta olan Milli Emlak Müdürü / Emlak Müdürü, Milli Emlak Müdür Yardımcısı / Emlak Müdür Yardımcılarına 13/04/2015-17/04/2015 ve 27/04/2015-01/05/2015 tarihleri arasında 5'er günlük programlar halinde (2) iki dönem olarak eğitim verilmiştir.​​​