Oturum Aç

Skip Navigation LinksDuyuruDetay

Duyurular

Duyuru 24.9.2018
2018 YILI YER DEĞİŞTİRME DÖNEMİNDE ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYANLAR İLE ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAMADIĞI HALDE TALEBİ, HİZMETİN GEREĞİ, KADRO VE İHTİYAÇ DURUMU GİBİ NEDENLER DİKKATE ALINMAK SURETİYLE GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN..... 21.9.2018
DUYURU 5.9.2018
26-29 Haziran 2018 tarihlerinde yazılı 10/08/2018 tarihinde de sözlü bölümü yapılan Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı(Mülga Maliye Uzmanlığı) Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar 10.8.2018
2017 Yılı Faaliyet Raporu 9.5.2018
20 Mayıs 2017 tarihinde yazılı, 13, 14 ve 15 Kasım 2017 tarihlerinde de sözlü sınavı yapılan Emlak/Milli Emlak Müdür Yardımcılığı sınavında başarılı olanların başarı sırasını gösterir liste 16.11.2017
20 Mayıs 2017 tarihinde yazılı, 8, 9 ve 10 Kasım 2017 tarihlerinde de sözlü sınavı yapılan Emlak/Milli Emlak Müdürlüğü sınavında başarılı olanların başarı sırasını gösterir liste 10.11.2017
20 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Emlak/Milli Emlak Müdürlüğü yazılı sınavında başarılı olan adayların sözlü sınav tarihi ve saatini gösterir liste 19.10.2017
20 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Emlak/Milli Emlak Müdür Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adayların sözlü sınav tarihi ve saatini gösterir liste 19.10.2017
26.09.2017 tarihinde yazılı, 27.09.2017 tarihinde de sözlü olarak yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar, adları ve soyadları başarı sırasına göre belirtilmiştir. 27.9.2017
26.09.2017 tarihinde yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik yazılı sınavında başarılı olan adaylar 26.9.2017
26 Eylül 2017 tarihinde, üç yılını (ücretsiz izinde geçen süreler hariç) dolduran Defterdarlık Uzman Yardımcılarının (mülga Milli Emlak Uzman Yardımcıları) Defterdarlık Uzmanı kadrosuna atanabilmeleri için yeterlik sınavı yapılacaktır. 18.8.2017
20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR 8.6.2017
20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR 8.6.2017
20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN YAZILI SINAV SONUÇLARI 8.6.2017
20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAV SORULARI 22.5.2017
20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV SORULARI 22.5.2017
20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN SINAV YERİ VE SAATİNİ GÖSTERİR LİSTE 15.5.2017
20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN SINAV YERİ VE SAATİNİ GÖSTERİR LİSTE 15.5.2017
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017-1 5.5.2017
EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ VE EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU 12.4.2017
KPSS-2016/2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Ait Mühendis, Şehir Plancısı ve Tekniker Kadrolarına Yerleştirilmesi Uygun Görülen Adaylar Hakkında Duyuru 20.1.2017
Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016-1 8.3.2016
Emlak/Milli Emlak Müdür Yardımcılığı Sınavında Başarılı Olan Adayların Başarı Sırasını Gösterir Liste 4.2.2016
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar (başarı sırasına göre) 20.1.2016
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı) Yeterlik Sınavında başarılı olan aday 20.1.2016
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik yazılı sınavında başarılı olan adaylar alfabetik sıralı 19.1.2016
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı) Yeterlik yazılı sınavında başarılı olan aday 19.1.2016
Emlak/Milli Emlak Müdürlüğü Sınavında Başarılı Olan Adayların Listesi 13.1.2016
2015/2 Sıra Sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hasılat Paylarının Tespiti Hakkında) 21.12.2015
2015/1 Sıra Sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Onbirinci (Son) Fıkrasının Uygulanması Hakkında) 21.12.2015
21 KASIM 2015 TARİHİNDE EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVINDA BAŞARILI OLUP SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN SINAV TARİH VE SAATİNİ GÖSTERİR LİSTE 10.12.2015
21 KASIM 2015 TARİHİNDE EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVINDA BAŞARILI OLUP SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN SINAV TARİH VE SAATİNİ GÖSTERİR LİSTE 10.12.2015
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Sit Alanlarında Kalıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Trampa Programına Alınan Gerçek Ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Taşınmaz... 1.12.2015
EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAV SONUÇLARI 24.11.2015
EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV SONUÇLARI 24.11.2015
Emlak / Milli Emlak Müdürlüğü ve Emlak / Milli Emlak Müdür Yardımcılığı Sınavı Duyurusu 15.9.2015
MEGEM İl Yöneticileri Semineri 2015 12.5.2015
2014 Yılı Faaliyet Raporu 25.3.2015
04-06.02.2015 Tarihleri Arasında Sözlüsü Yapılan "Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı)" Yeterlik Sınavında Başarılı Olan Adaylar 6.2.2015
03.02.2015 Tarihinde Yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik Yazılı Sınavında Başarılı Olan Adaylar 3.2.2015
Defterdarlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Personelin Görev Yaptığı İl Bazında Mülakat Tarihleri Listesi 3.2.2015
Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin 2014/1 Sıra Sayılı Milli Emlak Genelgesi 2.12.2014
​Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi İl Sistem Yöneticileri Eğitimi​ 2.12.2014
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Antalya Eğitimi 12.11.2014
Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 9.9.2014
Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Birimi Oluşturulmuş Olup, 0 (312) 4151986, 4151975 ve 4151861 Numaralı Telefonlardan Ulaşılabilir. 9.9.2014
Sayın Genel Müdürümüz H. Abdullah KAYA'nın TRT GAP'ta Katıldığı Program 9.9.2014
14.01.2014 Tarihinde Yazılı, 15-21.01.2014 Tarihleri Arasında Da Sözlü Olarak Yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik Sınavında Başarılı Olan Adaylar 9.9.2014
19,20,21 Ağustos 2014 Tarihlerinde Yazılı 22 Ağustos 2014 Tarihinde Sözlü Bölümü Yapılan Yeterlik Sınavında Başarılı Olan Maliye Uzman Yardımcıları Listesi 9.9.2014
2B Taşınmazların Satışında Süre Uzatımına İlişkin 9.9.2014
Public Immovable Allocation Specification for Tourism Investors 9.9.2014